ขั้นตอนการตรวจบ้าน คอนโด YSK Consultant

ตรวจคอนโด เริ่มต้น 1,500บาท ตรวจทาวน์โฮม เริ่มต้น 2,500บาท

ติดต่อ โทรปรึกษาเรา : 062 654 8777

Add Line@: https://lin.ee/dC68c9z

A)ขั้นตอนก่อนการตรวจคุณภาพบ้าน คอนโดมิเนียม

1)เจ้าของบ้าน คอนโดมิเนียม ติดต่อสอบถามและแจ้งรายละเอียดที่เบอร์ 062 654 8777 หรือemail ที่ yskconsultant@gmail.com ในขั้นตอนนี้จะสรุปวัน เวลา สถานที่นัดหมายเพื่อเข้าตรวจคุณภาพบ้าน คอนโดมิเนียม

ข้อมูลที่ผู้ตรวจขอทราบจากเจ้าของบ้าน คอนโดมิเนียม มีดังนี้

ข้อมูลบ้าน/คอนโดมิเนียม

ชื่อโครงการ ชื่อผู้พัฒนาโครงการ

สถานที่ตั้ง

พื้นที่ใช้สอยบ้าน คอนโดมิเนียม ที่ต้องการให้ตรวจคุณภาพ

หมายเลขแปลงหรือเลขที่บ้าน 

เลขที่ห้อง ชั้น ของคอนโดมิเนียม

ข้อมูลของเจ้าของบ้าน คอนโดมิเนียม หรือผู้ประสานงาน

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์  Line ID (หากใช้แอพพลิเคชั่นไลน์)   กำหนดการนัดหมาย เวลา วันที่ สถานที่นัดพบ

2)ทีมงานส่งemailกลับ เพื่อยืนยันกำหนดการนัดหมาย และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

3)เจ้าของบ้าน คอนโดมิเนียม ประสานงานล่วงหน้ากับโครงการเพื่อให้การเข้าตรวจเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น โครงการต้องเชื่อมต่อระบบน้ำประปาและไฟฟ้าก่อนวันนัดหมายเข้าตรวจ

B)ขั้นตอนในวันตรวจบ้าน คอนโดมิเนียม

1)เจ้าของบ้าน คอนโดมิเนียม ร่วมการตรวจ โดยติดต่อประสานงานกับโครงการล่วงหน้าแล้วว่าได้มอบหมายให้ผู้ตรวจเข้าตรวจคุณภาพตามกำหนดการนัดหมาย

2)พบเจ้าหน้าที่ของโครงการ รับฟังข้อมูลจากโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างบ้าน คอนโดมิเนียม

3)ตรวจคุณภาพบ้าน บันทึกผลการตรวจ ถ่ายภาพประกอบ

C)ขั้นตอนหลังการตรวจบ้าน/คอนโดมิเนียม

1)ส่งรายงานผลการตรวจถึงเจ้าของบ้านและโครงการ หลังการตรวจครั้งที่แล้วภายใน 3-5วัน

2)สอบถามโครงการว่าจะใช้เวลาอีกกี่วันจึงจะแก้ไขงานแล้วเสร็จตามรายงานผลการตรวจคุณภาพ

3)ติดตามโครงการเป็นระยะ กระทั่งทราบกำหนดนัดหมายการตรวจครั้งต่อไปอย่างแน่ชัด

4)เจ้าของบ้านสรุปยืนยันกับโครงการถึงกำหนดการตรวจครั้งต่อไป รวมถึงประสานงานให้มีการเชื่อมต่อน้ำประปาและไฟฟ้า

5)เมื่อถึงวันนัดหมาย วิศวกรเข้าตรวจงาน  เมื่อตรวจfollow upแล้วผู้ตรวจสรุปรายงานผลการตรวจให้เจ้าของบ้านทราบ

6)เจ้าของบ้านและโครงการนำผลการตรวจมาประกอบการเข้าสู่กระบวนการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน คอนโดมิเนียมเพื่อเป็นทรัพย์สินของเจ้าของบ้านตามต้องการVisitors: 34,922