YSK Consultant รับตรวจโครงสร้าง


  • ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจปัญหาโครงสร้าง.jpg
    บริการตรวจสอบปัญหาโครงสร้างอาคาร หากท่านพบปัญหาที่คาดว่าน่าจะเกิดจากโครงสร้างอาคาร เช่น รอยร้าวบนผนัง การทรุดตัวของอาคาร ติดต่อเราเพื่อสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการVisual Inspection ซึ่ง...

  • ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ออกแบบโครงสร้าง.jpg
Visitors: 25,647