YSK Consultant รับตรวจโครงสร้าง


  • ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ตรวจปัญหาโครงสร้าง.jpg
    บริการตรวจสอบปัญหาโครงสร้างอาคาร หากท่านพบปัญหาที่คาดว่าน่าจะเกิดจากโครงสร้างอาคาร เช่น รอยร้าวบนผนัง การทรุดตัวของอาคาร ติดต่อเราเพื่อสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการVisual Inspection ซึ่ง...

  • ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ออกแบบโครงสร้าง.jpg
    ปรึกษาปัญหา รับปรึกษาปัญหาใดๆด้านการเข้าอยู่หลังโอนกรรมสิทธิ์ ปัญหาที่พบในการใช้สอยอาคาร การเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม แล้วพบปัญหาต่างๆในการอยู่อาศัย ปัญหาที่พบ...
Visitors: 23,403