บทความ


 • ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ประกันคุณภาพ 5.jpg
  ความหมาย การประกันคุณภาพ หรือ quality assurance เป็นคำศัพท์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง รวมถึงงานวิศวกรรมทุกสาขา เช่น วิศวกรรมการก่อสร้าง การประกันคุณภาพ หมายถึ...

 • ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ระบบคุณภาพ.jpg
  คุณภาพ คำว่า “คุณภาพ”มีความหมายได้หลายนัย เช่น คุณภาพ คือ ของดี ของหายาก ของแพง คุณภาพ คือ มาตรฐานความเป็นเลิศ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และทำให้เก...

 • crack3.png
  รอยร้าวในอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทของรอยร้าวอาคารสามารถจำแนกเป็นสองประเภทตามสาเหตุการเกิด1)รอยร้าวเนื่องจากการบกพร่องของโครงสร้างอาคารเมื่อโครงสร้างอาคารเกิดการเคลื่อนตัวจากภาวะท...

 • str type 6.jpg
  โครงสร้างของอาคารที่อยู่อาศัยแบ่งตามประเภทการก่อสร้าง คือ1)คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่เป็นรูปแบบที่นิยมก่อสร้างโดยทั่วไปในประเทศ เนื่องจากทักษะของช่าง ความชำนาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้...

 • slab type 1.jpg
  ระบบพื้นโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแบ่งตามประเภทการออกแบบวิศวกรรม1)พื้นและคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่การก่อสร้างชนิดนี้เดิมเป็นที่นิยมมาก ในปัจจุบันจะเปลี่ยนมาเป็นการใช้พื้นคอนกรี...
Visitors: 34,921