ตรวจสอบปัญหาโครงสร้างอาคาร

บริการตรวจสอบปัญหาโครงสร้างอาคาร

หากท่านพบปัญหาที่คาดว่าน่าจะเกิดจากโครงสร้างอาคาร  เช่น รอยร้าวบนผนัง  การทรุดตัวของอาคาร  ติดต่อเราเพื่อสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการVisual Inspection ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์สาเหตุ  สรุปผลต่อไป

ติดต่อเรา โทร : 062 654 8777 

ส่งemail คลิก yskconsultant@gmail.com
วีดีโอ YOUTUBE ตรวจบ้า
น ตรวจคอนโด https://bit.ly/3cwZxQP

Visitors: 25,649