บทความ : ความหมายของ การประกันคุณภาพ Quality Assurance

ความหมาย

การประกันคุณภาพ หรือ quality assurance เป็นคำศัพท์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ที่นำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง  รวมถึงงานวิศวกรรมทุกสาขา เช่น วิศวกรรมการก่อสร้าง

การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับการวางแผนและจัดระบบแล้วในกระบวนการบริหารคุณภาพ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจว่าจะได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ (Harrington and Mathers, 1991:22)

การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความมั่นใจว่า กิจกรรมในกระบวนผลิตทั้งหมด ดำเนินไปอย่างมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน และมีประสิทธิภาพ (Juran and Gryna, 1993 : 565)

การประกันคุณภาพ (อังกฤษ: quality assurance) เป็นวิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการหรือการดำเนินงานจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนด

การประกันคุณภาพ เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล หรือการตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดผลดี นั้นเป็นเรื่องที่พึงปรารถนา แต่จะมีหลักประกันอย่างไรว่าการบริหารจัดการหรือการตัดสินใจที่ได้ผลดีนั้นจะยังคงได้ผลตามที่ปรารถนาทุกครั้ง

แนวทางที่จะให้ได้ผลตามที่ปรารถนาทุกครั้ง หรือได้ผลเท่ากันทุกครั้งนั้นขึ้นอยู่กับเมื่อครั้ง ที่ดำเนินการจนได้ผลดีนั้นทำอย่างไร หากดำเนินการเหมือนอย่างที่เคยทุกครั้ง โดยไม่มีปัจจัยแวดล้อมใด ๆ มาแทรกซ้อนผลที่เกิดตามมาก็จะเป็นเช่นนั้นทุกครั้ง การเน้นให้ดำเนินการเหมือนครั้งที่ได้ผลดีจึงถือเป็นการประกันคุณภาพ หากวิธีการแปลผลลัพธ์นั้นได้มาตรฐานตามที่กำหนด และสามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้ได้ถือว่าผลลัพธ์นั้นมี คุณภาพ

Source : https://th.wikipedia.org

YSK Consultant

 

โทรปรึกษาเรา : 062 654 8777

วีดีโอ YOUTUBE ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด https://bit.ly/3cwZxQP
ส่งemail คลิก yskconsultant@gmail.com


 • ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ระบบคุณภาพ.jpg
  คุณภาพ คำว่า “คุณภาพ”มีความหมายได้หลายนัย เช่น คุณภาพ คือ ของดี ของหายาก ของแพง คุณภาพ คือ มาตรฐานความเป็นเลิศ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และทำให้เก...

 • crack3.png
  รอยร้าวในอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทของรอยร้าวอาคารสามารถจำแนกเป็นสองประเภทตามสาเหตุการเกิด1)รอยร้าวเนื่องจากการบกพร่องของโครงสร้างอาคารเมื่อโครงสร้างอาคารเกิดการเคลื่อนตัวจากภาวะท...

 • str type 6.jpg
  โครงสร้างของอาคารที่อยู่อาศัยแบ่งตามประเภทการก่อสร้าง คือ1)คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่เป็นรูปแบบที่นิยมก่อสร้างโดยทั่วไปในประเทศ เนื่องจากทักษะของช่าง ความชำนาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้...

 • slab type 1.jpg
  ระบบพื้นโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแบ่งตามประเภทการออกแบบวิศวกรรม1)พื้นและคานคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่การก่อสร้างชนิดนี้เดิมเป็นที่นิยมมาก ในปัจจุบันจะเปลี่ยนมาเป็นการใช้พื้นคอนกรี...
Visitors: 34,922