บทความ : รอยร้าวในอาคาร

รอยร้าวในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทของรอยร้าวอาคารสามารถจำแนกเป็นสองประเภทตามสาเหตุการเกิด
1)รอยร้าวเนื่องจากการบกพร่องของโครงสร้างอาคาร
เมื่อโครงสร้างอาคารเกิดการเคลื่อนตัวจากภาวะที่ได้ถูกกำหนดตามหลักวิศวกรรมโครงสร้าง  จะก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เกิดรอยร้าวบนชิ้นส่วนโครงสร้าง หรือ ชิ้นส่วนของอาคารอื่นๆเช่น ผนัง พื้น เสา   รอยร้าวและการเคลื่อนตัวของโครงสร้างชนิดนี้หากอยู่ในพิกัดที่ไม่มากเกินไปจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรตรวจสอบและแก้ไขให้อาคารมีความเรียบร้อยสวยงามตามปกติ

2)รอยร้าวเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ
รอยร้าวอาจเกิดจากปัจจัยอื่นซึ่งมิใช่โครงสร้าง  เช่น การก่ออิฐผนังโดยไม่มีเสาเอ็นและทับหลังคสล.ตามมาตรฐาน  การยืดหดตัวต่างกันของวัสดุสองชนิดซึ่งถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เป็นต้น 

รอยร้าวเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของอาคาร  จึงควรตรวจสอบ วินิจฉัย แก้ไข เพื่อการอยู่อาศัย ใช้สอยอาคารอย่างปกติ
YSK Consultant

ติดต่อ โทรปรึกษาเรา  : 062 654 8777
วีดีโอ YOUTUBE ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด 
https://bit.ly/3cwZxQP
ส่งemail yskconsultant@gmail.com
Visitors: 34,922