บทความ : โครงสร้างอาคารที่พักอาศัย

โครงสร้างของอาคารที่อยู่อาศัยแบ่งตามประเภทการก่อสร้าง คือ
1)คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่
เป็นรูปแบบที่นิยมก่อสร้างโดยทั่วไปในประเทศ เนื่องจากทักษะของช่าง ความชำนาญของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้นทุน   แต่คาดว่าในอนาคตรูปแบบการก่อสร้างแบบคอนกรีตหล่อในที่นี้จะถูกทดแทนด้วยการก่อสร้างโครงสร้างประเภทอื่นๆเนื่องจากภาวะการขาดแคลนช่าง

2)คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป
ได้ถูกนำมาใช้ก่อสร้างอย่างแพร่หลายในที่อยู่อาศํยประเภทแนวราบ ได้แก่บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม  มีจุดที่ต้องปรับปรุงเสมอคือบริเวณรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่หล่อมาจากโรงงาน  นั่นคือการรั่วซึมของน้ำและความแข็งแรงต่อการต้านทานแรงทางแนวนอน เช่นแผ่นดินไหวรุนแรง

3)เหล็กรูปพรรณ
เป็นรูปแบบที่นิยมใช้สร้างในประเทศทางตะวันตกมาเป็นร้อยปีแล้ว เนื่องด้วยค่าแรงของช่างฝีมือสูงมาก การใช้วัสดุประเภทเหล็กรูปพรรณสำเร็จรูป ประกอบในโรงงานแล้วใช้เครื่องจักรลำเลียงมาติดตั้งจะช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศตะวันตกได้มาก

4)แบบผสม
ในการออกแบบปัจจุบัน ผู้ออกแบบและก่อสร้างสามารถนำรูปแบบทั้งสามข้างต้นมารวมไว้ในอาคารหนึ่งหลังได้ตามแต่ละจุดประสงค์ของการออกแบบและใช้สอย
YSK Consultant

ติดต่อ โทรปรึกษาเรา : 062 654 8777  
วีดีโอ YOUTUBE ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด https://bit.ly/3cwZxQP
ส่งemail
คลิก yskconsultant@gmail.com

Visitors: 34,921